ArcheoPark Netolice Naleziste Muzeum

Vyhledat

 

Antropologický a archeologický průzkum

Výsledky antropologického průzkumu kosterních pozůstatků z hradiště Na Jánu v Netolicích.

Soubor cca 18 nekompletních lidských skeletů, pocházejících z výzkumu v roce 2000, přináší zajímavý antropologický materiál. O jeho zpracování bylo požádáno antropologické oddělení Národního muzea v Praze. Antropologický materiál zpracoval RNDr. Vítězslav Kuželka, zvířecí kosti určovala RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková z Archeologického ústavu AV ČR Brno.

V jihočeské oblasti existuje řada významnějších dobových antropologických sérií (například Radomyšl u Strakonic), soubor z Netolic je pozoruhodný významným zastoupením dětských pohřbů. Zkoumaný antropologický materiál z archeologického výzkumu tvoří jednak nálezy kostí z jednotlivých vrstev dvou archeologických sond, jednak obsah konkrétních objevených hrobů v těchto sondách. Tyto dvě skupiny materiálu mají však z antropologického hlediska různou výpovědní hodnotu a této skutečnosti musela být přizpůsobena i metodika zpracování. Kosti z jednotlivých vrstev zpravidla pocházely z více jedinců, jejichž počet se někdy nedal ani přibližně určit. Nálezy na rozptýlených kostech nám ale například mohou doplnit obraz o zdravotním stavu zkoumané populace. Lidské kosti byly většinou promíchány s větším množstvím kostí zvířecích. Nejčastěji byly zastoupeny kosti tura a vepře domácího a ovce nebo kozy. Nacházejí se zde ovšem také blíže neurčené ptačí kosti (drůbež), kosti psa a jelena.

K nejzajímavějším nálezům patřily:

Hrob č. 1/00

V hrobě č. 1 byl pochován muž s robustní kostrou a výškou postavy nejméně 172 cm. Jeho věk můžeme odhadnout do rozmezí 30–50 let. Trpěl výrazným řídnutím kostí na bederní páteři a artrózou drobných kloubů rukou a nohou.

Hrob č. 2/00

Pohlaví jedince nelze pro špatný stav kostry jednoznačně určit, ale jde spíše o ženu. Věk je možné odhadnout na 20–30 let. Kostra je střední stavby, se silně vytvořenými svalovými úpony. Pokud je správný odhad pohlaví, můžeme výšku postavy pohřbeného jedince odhadnout asi na 161 cm. Na kostře dolních končetin jsou změny, které se dají interpretovat jako adaptace na častou činnost „v podřepu“.

Hrob č. 3/00

V hrobě č. 3 bylo pochováno malé dítě ve věku 2–3 roky. Okrsky pórovité kosti v obou očnicích jsou pravděpodobně projevem chudokrevnosti.

Hrob č. 4/00

V hrobě č. 4 byla pochována žena, zemřelá asi ve věku 20–30 let. Měla gracilní kostru a výšku postavy asi 158 cm. Trpěla zvýšenou kazivostí zubů a degenerativními změnami na meziobratlových ploténkách (osteochondrosis), které bychom vzhledem k věku ženy nepředpokládaly.

Hrob č. 5/00

V hrobě č. 5 bylo pochováno dítě asi ve věku 3 roky.

Hrob č. 6/00

V hrobě č. 6 bylo pochováno dítě asi ve věku 4 roky. Na klenbě lební se vyskytují ztenčení lebečních kostí, která patrně vznikla poruchou jejich zkostnatění.

Hrob č. 7/00

V hrobě č. 7 bylo pochováno dítě ve věku 2–3 roky.

Hrob č. 8/00

V hrobě č. 8 byla pohřbena dospělá žena ve věku asi 40–50 let. Měla robustní kostru se silně vytvořenými svalovými úpony a výšku postavy asi 163 cm. Na kostech dolních končetin jsou změny, které se dají interpretovat jako adaptace na život v „podřepu“. Žena trpěla degenerativními změnami meziobratlových plotének (osteochondrosis) a artrózou kolenních kloubů.

Hrob č. 10/00

Jde o pohřeb muže ve věku kolem dvaceti let. Měl robustní kostru a středně vyvinuté svalové úpony. Výšku postavy měl asi 170 cm.

Hrob č. 11/00

Téměř úplná kostra malého dítěte. Na obou kostech spánkových je zelené zbarvení měďnatými ionty. Podle vývoje chrpu je možné odhadnout věk dítěte asi na 5–6 let. Na dolní třetině diafýzy pravé pažní kosti je stejné zelené zbarvení jako na lebce. Délky diafýz dlouhých kostí odpovídají spíše vyššímu věku dítěte, což by mohlo svědčit o jeho dobré fyzické kondici před smrtí. Výška postavy byla u dítěte podle Stewarta (1960) asi 150 cm.

Hrob č. 12/00

Špatně zachovaná pravá polovina kostry malého dítěte ve věku asi 4 roky.

Hrob č. 13/00

V hrobě č. 13 byl pochován juvenilní jedinec (15–20 let), pravděpodobně žena.        

Hrob č. 14/00

Pohřeb malého dítěte ve věku asi 2–3 roky s nálezem okrsků porézní kosti ve stropech očnic (cribra orbitalia), které jsou pokládány za projev chudokrevnosti.

Hrob č. 15/00

Pohřeb dospělé osoby, pravděpodobně ženy, se středně až gracilně stavěnou kostrou. Její věk můžeme podle rozsahu dřeňové dutiny v hlavici kosti stehenní odhadnout asi na 50–60 let. Výška postavy pohřbené osoby byla asi 161–162 cm.

Hrob č. 16/00

Pohřeb muže ve věku 40–50 let s robustní kostrou a silnými svalovými úpony. Jeho výšku postavy můžeme odhadnout asi na 166 cm. Na pravé stehenní kosti i na kostech bérce vidíme změny, které se dají interpretovat jako adaptace na život „v podřepu“. Na obou nohou měl jako varietu zvláštní přídatnou kůstku.

Informace o webu | Mapa stránek ©2006 Město Netolice, Archeos. DESIGN: Nebe s.r.o