ArcheoPark Netolice Naleziste Muzeum

Vyhledat

 

Aktuality

Kostýmový den


Dne 20.7.2016 Vás zveme na tradiční kostýmový den. Můžete se těšit na drobné ukázky středověké kuchyně, výrobu keramiky, textilnictví, nebo výrobu tradičních raně středověkých šperků - záušnic. Návštěvníci se budou moci seznámit s dokumentací archeologických situací. Součástí programu budou rovněž komentované prohlídky.


Mezinárodní den archeologie


Na Mezinárodní den archeologie 17. 10. jsme pro Vás připravili tuto akci: Ve 14:00 proběhne prohlídka raně středověkého hradiště a budovaného archeoparku s komentářem Mgr. Martina Ptáka. Návštěvníci budou seznámeni s hradištěm v historických souvislostech, s výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu a aktivitami zaměstnanců a studentů Archeologického ústavu FF JU a občanského sdružení Archeopark Netolice.


Letní archeologická škola 2015
Dotazník


Vážené obyvatelky a obyvatelé Netolic, obracíme se na Vás jménem občanského sdružení Archeopark Netolice s laskavou prosbou o zodpovězení několika otázek v podobě dotazníku, který naleznete níže. Úkolem průzkumu je zjistit, jaké jsou Vaše názory a postoje ke stavbě a provozu archeoparku Na Jáně, který se nachází ve Vašem městě. Dotazník je určen všem obyvatelům Netolic, je anonymní a jeho zodpovězení Vám nezabere více než 5 minut času. Prosíme o vyplnění dotazníku Vámi všemi, na které se obracíme, neboť pro účelné vyhodnocení je nutné získat co nejvíce odpovědí. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podnět pro diskusi a budoucí směřování archeoparku. Prezentace výsledků průzkumu a následná diskuse s Vámi proběhne 14. 7. 2015 v Netolicích.
Prohlídka hradiště s odborným výkladem


Občanské sdružení Archeopark Netolice Vás srdečně zve na komentovanou prohlýdku hradiště Na Jánu. Prohlídky se uskuteční 1.5.2015 ve 13:00 a v 15:00.Letní archeologická škola Netolice 2014


Od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014 bude pod záštitou Centra Papaver Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které slučuje odborníky a studenty z Přírodovědecké a Filozofické fakulty, probíhat tradiční LETNÍ ARCHEOLOGICKÁ ŠKOLA (LAŠ 2014) ve spolupráci s LAPE, Archeologickým ústavem FF JU, městem Netolice a o.s. Archeoparkem Netolice. Během ní bude pokračovat výzkum hradiště Na Jánu, ale i řada dalších výzkumných činností v okolí Netolic. Půjde například o výzkum renesanční obory v okolí zámku Kratochvíle. Jako doprovodný program se uskuteční v zasedací místnosti MÚ tři odborné přednášky, na které Vás srdečně zveme. Vstup je zdarma. Vítáni jsou všichni příznivci archeologie, historie a přírodních věd.


Pro veřejnost
1.7. 18:00 Záhada raně středověkého sídliště v Roztokách
PhDr. Martin Kuna, DSc., Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
(netolická Radnice)
2.7. 20:45 Divadelní představení Doba kamenná
(na hradišti Na Jánu)
8.7. 18:00 Využítí geochemických metod v soudobé archeologii
Prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze
(netolická Radnice)
9.7. Kostýmový den a experimentální archeologie
(na hradišti Na Jánu)
10.7 18:00 Výsledky výzkumu Letní archeologické školy 2014
moderuje: Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.Velká muzejní noc


6. června se v Trocnově koná muzejní noc Jihočeského muzea. Na akci spolupracuje i naše sdružení a chtěli bychom Vás proto pozvat na malý výlet do minulosti. Program je k dispozici na stránkách Jihočeského muzea.

Den s humanoidy


Pokud budete mít cestu kolem, určitě se na nás přijďte podívat 16.4. od 13 do 16h do areálu Jihočeské univerzity, kde budeme v rámci festivalu Filozofické fakulty Den s humanoidy předvádět raně středověké vaření, křesání ohně, střelbu z luku, mletí obilí a další kejkle.

Raně středověké hradište Na Jánu a archeopark v Netolicích. Výzkum kostela sv. Jana Křtitele a jeho následná prezentace verejnosti

O projektu a výzkum Jihočeské univerzity

Letní archeologická škola Netolice 2011 na hradišti sv. Ján

Město Netolice a společnost Archeos o.s. zvou na:
 
Letní archeologická školu 2011 Netolice
Letní archeologická škola na hradišti sv. Ján v Netolicích bude probíhat od pondělí 18.7. do pátku 29.7.
V průběhu bude možno vidět archeology při práci, proběhne několik přednášek pro veřejnost a divadelní představení "Dívčí válka" 21. 7. ve 20. 30 hod. (viz plakát)
 
Přednáška 20.7. - Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. „Výzkum hradišť na Vladaři a na Třísově“
 

Přednáška 26.7. v 18.00 hodin, Jaromír Beneš - Emanuel Žďárský, Projekt studia lidské genetiky u starousedlíků v Netolicích: identity lidí, průběžné výsledky

 
Přenáška 27. 7. - PhDr. Jan Frolík, CSc. - „Pohřbívání na Pražském hradě“.
 
Všechny přednášky jsou od 18.00 hod. v salónku Muzea JUDr Otakara Kudrny v Netolicích.

Partneři projektu


Informace o webu | Mapa stránek ©2006 Město Netolice, Archeos. DESIGN: Nebe s.r.o