ArcheoPark Netolice Naleziste Muzeum

Vyhledat

 

Přehled výzkumů

Rok 2000

2 sondy na západního obvodu – středověké pohřebiště s 18 skelety – honosný dětský pohřeb z mladší doby hradištní – identifikace hradby – bohatý keramický materiál - nejstarší vrstvy z 10. stol.

Textová zpráva >>>
Fotodokumentace >>>

Rok 2001

sondáž klíčového hlavního valu – dokumentace a vzorkování vrstev v tělese – uloženiny nad skalním podložím bez komorové či roštové konstrukce – nález zuhelnatělých dřevěných prvků valu – datace

Textová zpráva >>>
Fotodokumentace >>>

Rok 2003

souvrství v nejstarší části hradebního pásu na hraně skály – stanovení rozhranní mezi ranně středověkými a pozdějšími terénními zásahy – nově přehodnocena interpretace revizními sondami

Textová zpráva >>>
Fotodokumentace >>>

Antropologický a archeologický průzkum

polovinu nálezů středověkého pohřebiště tvořily dětské pohřby – projevy degenerativních změn a chudokrevnosti – život v podřepu – v jídelníčku převažoval skot a prasata – výborně zachovalé kosti

Textová zpráva >>>
Informace o webu | Mapa stránek ©2006 Město Netolice, Archeos. DESIGN: Nebe s.r.o