ArcheoPark Netolice Naleziste Muzeum

Vyhledat

 

Archeologický výzkum

Hradiště Na Jánu a jeho okolí je významnou archeologickou rezervací, zkoumanou řadou institucí (Jihočeské muzeum, Archeos, Prachatické muzeum). Archeologický výzkum netolického hradiště je systematicky prováděn od roku 2000, kdy zde provedl první rozsáhlý odkryv zaniklého opevnění a pohřebiště Jaromír Beneš a Petr Hrubý. Na tento odkryv navazovaly akce menšího rozsahu. Dosud se podařilo zjistit charakter hlavních opevňovacích těles hradu, především konstrukci západní hradby akropole, která zde byla vystavěna v 10. století a poté několikrát přestavěna. Po zániku opevnění po polovině 13. století pokračovalo v prostoru hradby pohřbívání hluboko do novověku. Nejzajímavějším starým hrobem je pohřeb sedmiletého dítěte s bronzovými záušnicemi. Výzkum tělesa jížního sypaného valu zjistil jeho konstrukci a pomohl jej datovat do 10. století. Z výzkumu hradiště pochází řada cenných předmětů z raného středověku, především keramika, nože, přezky atd.V okolí netolického hradiště proběhla řada zajímavých akcí. K nejdůležitějším patří odkryv části sídliště v podhradí, který provedl Juraj Thoma. Ze sídliště pochází řada zajímavých předmětů, například půvabný model koníka.

 

 

Přehled výzkumů

Informace o webu | Mapa stránek ©2006 Město Netolice, Archeos. DESIGN: Nebe s.r.o